ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อ เรา 1599

ติดต่อเรา


ติดต่อสอบถามได้ที่ :

ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศบคน.ตร.)

ตั้งอยู่ ณ อาคาร 19 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


ข้อมูลโดย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ตั้งอยู่ ณ อาคาร 25 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330