ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อ เรา 1599

ประกาศคนหายพลัดหลง

นายอำนาจ โตฉ่ำ

สถานที่ติดต่อ: สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์

ติดต่อ พ.ต.ท.ณรงค์ พรเจริญสมบัติ

วันที่หายตัว :

  • วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2553 เวลาประมาณ - น.
  • ประกาศฉบับที่ 1 ปีที่ประกาศ 2553
  • ข้อมูลบุคคลสูญหาย

ชื่อ: นายอำนาจ ชื่อสกุล: โตฉ่ำ

ชื่ออื่น: - ชื่อสกุลอื่น: -

ชื่ออังกฤษ:

เลขบัตรประชาชน: เลขที่หนังสือเดินทาง: -

เพศ: ชาย เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย เกิดวันที่: 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 อายุ: 33 ปี

การศึกษา: ม.ศ.1-5

อาชีพ: สถานที่ทำงาน:

การแต่งกาย: ไม่ทราบ

ทรัพสินสิ่งของที่นำติดตัวไป: ไม่ทราบ

ตำหนิ/รูปพรรณ:

ลักษณะพิการ: -

วันเดือนปีที่หาย: 15 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา - น. ถึง - เวลา - น.

สถานที่สูญหาย: กลุ่ม นปช. สี่แยกเพลินจิต

ที่อยู่ขณะหาย: 79/5 ม.1

สาเหตุที่หาย:

ข้อสันนิษฐานการหาย: ทางการเมือง

สถานที่ควรสืบหา: สี่แยกเพลินจิต

พฤติกรรมโดยย่อ: ออกจากบ้านไปเข้าร่วมกลุ่ม นปช.ที่สี่แยกเพลินจิต

ตาม ปจว. ข้อ: - วันที่: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ทะเบียนคนหายลำดับที่: 1/2553

ของ: สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ: พ.ต.ท.ณรงค์ พรเจริญสมบัติ

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว: สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว: ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 (คนหายพลัดหลง) โทร: 02-2051350

ข้อมูลอื่นๆในหมวดนี้

น.ส.Bethany Hope Beshear

13 พฤษภาคม 2558 

น.ส.พัชชา เกตุศิริ

27 เมษายน 2558 

นายสันติ มูลจักร์

20 เมษายน 2558 

นายอพิชิด ก้อนคำ

4 มีนาคม 2558