ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อ เรา 1599

ประกาศคนหายพลัดหลง

นายอดิลักษณ์ อินสันเทียะ

สถานที่ติดต่อ: สน.ปทุมวัน บก.น.6

ติดต่อ ร.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์

วันที่หายตัว :

  • วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2553 เวลาประมาณ - น.
  • ประกาศฉบับที่ 9 ปีที่ประกาศ 2555
  • ข้อมูลบุคคลสูญหาย

ชื่อ: นายอดิลักษณ์ ชื่อสกุล: อินสันเทียะ

ชื่ออื่น: - ชื่อสกุลอื่น: -

ชื่ออังกฤษ:

เลขบัตรประชาชน: 1301800081311 เลขที่หนังสือเดินทาง: -

เพศ: ชาย เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย เกิดวันที่: 1 เมษายน พ.ศ.2529 อายุ: 26 ปี

การศึกษา:

อาชีพ: สถานที่ทำงาน:

การแต่งกาย:

ทรัพสินสิ่งของที่นำติดตัวไป:

ตำหนิ/รูปพรรณ: ส่วนสูง:160 ซม. รูปร่าง:สูง ผิว:ดำแดง รูปหน้า:รูปไข่ ผม:ดำ ศีรษะ:ทุย คิ้ว:ดก ตา:โต หู:สามเหลี่ยม จมูก:ใหญ่ ปาก:หนา คาง:สั้น สำเนียง:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะพิการ: -

วันเดือนปีที่หาย: 13 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา - น. ถึง - เวลา - น.

สถานที่สูญหาย: 89/2 หมู่ที่ 5

ที่อยู่ขณะหาย: 89/2 หมู่ที่ 5

สาเหตุที่หาย: สงสัยว่าจะไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บริเวณแยกราชประสงค์

ข้อสันนิษฐานการหาย: ทางการเมือง

สถานที่ควรสืบหา:

พฤติกรรมโดยย่อ:

ตาม ปจว. ข้อ: 6ข วันที่: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ทะเบียนคนหายลำดับที่: 9/2555

ของ: สน.ปทุมวัน บก.น.6

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ: ร.ต.ท.เกริกชัย ฉันทจิตต์

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว: สน.ปทุมวัน

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว: ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 (คนหายพลัดหลง) โทร: 02-2051350

ข้อมูลอื่นๆในหมวดนี้

นายสุทิพงศ์ คณะเจริญ

19 เมษายน 2555 

นาวาเอกสมบูรณ์ เงินเจริญ

11 มีนาคม 2555 

นางสาวสิริรัตน์ อรรถสิงห์

10 มีนาคม 2555 

นายอัศวิน เจริญสุข

4 กุมภาพันธ์ 2555